aktualności

DEPRESJA

może dotknąć każdego. Bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych na Facebooku. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Jeśli jest ich jednak coraz więcej może to być objaw choroby, która wymaga pomocy specjalisty.

Czujesz, że problem może dotyczyć Ciebie lub kogoś Ci bliskiego?

Warto wiedzieć, jak objawia się depresja, aby dać szansę sobie lub bliskiej nam osobie na skorzystanie z pomocy i wyjście z choroby. Warto też wiedzieć jak mądrze wspierać w chorobie.

ĆWICZENIA FIZYCZNE WPŁYWAJĄ NA FUNKCJE POZNAWCZE U OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 LAT

Zdolności poznawcze, czyli wszystkie umiejętności, które pozwalają nam poznawać otoczenie i tworzyć w umyśle jego obraz – ulegają osłabieniu wraz z postępującym procesem starzenia się. Niektórzy specjaliści są zdania, że aktywność fizyczna może opóźniać ten proces, a także zmniejszać częstość demencji, czyli obniżenia sprawności umysłowej.

Wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na proces powstawania nowych komórek nerwowych (neurogenezę) oraz tworzenie nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę), a co za tym idzie na zwiększenie plastyczności mózgu oraz poprawę jakości połączeń nerwowych.

 Jednak dotychczasowe wyniki prac badawczych w tym zakresie były niejednoznaczne, ponieważ naukowcy napotykali na szereg ograniczeń dotyczących kryteriów oceny np. uwzględnianie tylko jednego rodzaju aktywności (np. wysiłek aerobowy), a także niedostateczne dane na temat czasu, intensywności i częstości wysiłku.

  W ostatnim czasie w piśmie British Journal of Sports Medicine ukazała się nowa praca naukowa poświęcona temu zagadnieniu. Przedstawiono w niej przegląd oraz analizę 39 badań z różnych baz medycznych, w tym: Medline (PubMed), EMBASE (Scopus), PsychINFO and CENTRAL (Cochrane).

WYPALENIE ZAWODOWE A DEPRESJA

Zaburzenia nastroju i emocji związane z przewlekłym stresem zostały zidentyfikowane jako rdzeń problemów psychicznych w XXI wieku. Identyfikacja czynników ryzyka wpływających na ludzką osobowość stała się ważnym elementem wyjaśniającym powstawanie depresji czy uczucia wypalenia zawodowego.

Według szeroko pojętej definicji, niekorzystny stres w pracy występuje wtedy, gdy odczuwane przez pracownika wymagania przewyższają możliwości ich realizacji. Wówczas przewlekłe uczucie napięcia odbija się na zdrowiu pracownika, u którego zwiększa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, rosną problemy emocjonalne oraz obniżają się zdolności intelektualne, które skutkują spadkiem koncentracji i chęci do pracy.

Mimo powszechnego występowania zjawiska wypalenia w społeczeństwie nie jest ono uznawane jako autonomiczne schorzenie w medycznych systemach klasyfikacji. Jedną z przyczyn jest brak pewności czy wypalenie zawodowe jest zaburzeniem niezależnym, czy związanym z sygnałami ostrzegawczymi depresji.

KONTAKT

Lek. med. Agnieszka Śpiewakowska
specjalista psychiatra

791 746 886

 

Mikołaja Kopernika 6/1,
70-241 Szczecin

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2377.445014392343!2d14.541835315841382!3d53.42475097999549!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47aa0919d2e17093%3A0x68ad70370ed9bc8c!2sMiko%C5%82aja+Kopernika+6%2C+Szczecin!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1527106286165" width="2500" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>